/ Movies / Siz kim siz?

Siz kim siz? 1989


Siz kim siz? Plot

Directed by Dshakhong Faiziyev, Dzhanik Fayziev. With Mikhail Kaminsky, Elyer Nasyrov, Tulkun Tadzhiyev, Bakhtiyar Zakirov.

Siz kim siz? Cast

Watched it already?
Start Buzzing

Siz kim siz? Latest Reviews & Buzz