/ Movies / Vệ sĩ Sài Gòn

Vệ sĩ Sài Gòn 2017

a.k.a Saigon Bodyguards

Vệ sĩ Sài Gòn Director : Ken Ochiai

Vệ sĩ Sài Gòn Plot

Professional bodyguards pull a tough assignment.
Vệ sĩ Sài Gòn is an action, adventure movie starring Thái Hòa, Chi Pu, B Trần and Kim Ly. It is directed by Ken Ochiai.

Vệ sĩ Sài Gòn Cast

Watched it already?
Start Buzzing

Vệ sĩ Sài Gòn Latest Reviews & Buzz