/ Movies / Otoko no hanamichi

Otoko no hanamichi 1941

a.k.a 男の花道

Otoko no hanamichi Director : Masahiro Makino

Otoko no hanamichi Plot

Directed by Masahiro Makino. With Kazuo Hasegawa, Kitsunosuke Bando, Sachiko Chiba, Satoko Date.
Otoko no hanamichi is a drama movie starring Kazuo Hasegawa, Roppa Furukawa, Ichimaru and Atsushi Watanabe. It is directed by Masahiro Makino.

Otoko no hanamichi Cast

Watched it already?
Start Buzzing

Otoko no hanamichi Latest Reviews & Buzz