/ TV Series / Hissatsu shigotonin

Hissatsu shigotonin 1979


Series Ended (1979 - 1981)

Hissatsu shigotonin Plot

With Makoto Fujita, Gorô Ibuki, Kunihiko Mitamura, Kaori Kobayashi.
Hissatsu shigotonin is an action tv series starring Makoto Fujita, Gorô Ibuki, Kunihiko Mitamura and Kaori Kobayashi.

Hissatsu shigotonin Cast

Watched it already?
Start Buzzing

Hissatsu shigotonin Latest Reviews & Buzz