/ TV Series / Fuzoroi no ringotachi

Fuzoroi no ringotachi 1983


Series Ended (1983 - 1997)

Fuzoroi no ringotachi Plot

Yoshio nakategawa 47 episodes, 1983-1997. Saburô Tokitô ... Kenichi iwata 47 episodes, 1983-1997. Satomi Tezuka ... Yoko mizuno 47 episodes, 1983-1997.

Fuzoroi no ringotachi Cast

Watched it already?
Start Buzzing

Fuzoroi no ringotachi Latest Reviews & Buzz