/ Movies / Upcoming / Bikkhov

Bikkhov 2021


24 Oct 2021

Bikkhov Director : Shamim Ahamed Roni

Bikkhov Plot

Bikkhov: Directed by Shamim Ahamed Roni. With Mou Ahmed, Saberi Alam, Sadek Bacchu, Srabanti Chatterjee.

Bikkhov Cast

We will notify you about major updates
Start Buzzing

Bikkhov Latest Reviews & Buzz