Sara Montes

Sara Montes

also known as Sarita Montes
Birthday: 07 Jun 1926
Birth place: Morelia, Michoacan, Mexico
Bio:

Sara Montes was born on June 7, 1926 in Morelia, Michoacan, Mexico. She is an actress.

Sara Montes Known For: