/ Movies / Vozvrashchenie bludnogo...

Vozvrashchenie bludnogo popugaya 1984


Vozvrashchenie bludnogo popugaya Plot

Kesha is a parrot. That explains a lot. Moreover, he's a Soviet parrot. And that explains the rest. ... The Return of the Prodigal Parrot. Production company.

Vozvrashchenie bludnogo popugaya Cast

Watched it already?
Start Buzzing

Vozvrashchenie bludnogo popugaya Latest Reviews & Buzz